Beth yw diben buddsoddi mewn technoleg ddigidol?

Ble gallwn ddod o hyd i ysbrydoliaeth a chefnogaeth?

Pa fathau o dechnoleg ddigidol y dylem fod yn eu hystyried?

Sut gallwn gael pethau newydd i fwrw gwreiddiau?

Sut gall digidol helpu ein cynaliadwyedd a’n gallu i ymdopi â newid?

Asiantaeth arloesi yw Golant Media Ventures sy’n gweithio yn y sectorau creadigol, diwylliannol, digidol a chyhoeddus. Mae gennym brofiad helaeth yn sector y celfyddydau sy’n derbyn arian cyhoeddus, ond mae ein prosiectau y tu hwnt i’r celfyddydau yn cyfoethogi’r gwaith hwn mewn ffordd hanfodol: credwn yn gryf mor bwerus ac angenrheidiol yw rhannu dealltwriaeth rhwng sectorau.

gmv report title – welsh

Diben penodol yr adroddiad hwn yw helpu sefydliadau celfyddydol yng Nghymru i fabwysiadu a gwneud defnydd o dechnolegau digidol newydd – a thrawsnewid eu modelau busnes yn sgil hynny.

 

Mae’r celfyddydau yn dueddol o fod ar y blaen i’r gymdeithas wrth greu gweledigaeth o ddyfodol technoleg – ystyriwch yr holl ffuglen wyddonol a ddangosodd inni’r dyfodol cyn i wyddonwyr a pheirianyddion gyrraedd yno mewn gwirionedd. Mae llawer o artistiaid yn mabwysiadu technolegau newydd i’w defnyddio yn y broses greadigol. Ond mae sefydliadau celfyddydol yn aml yn wynebu heriau wrth fabwysiadu technolegau digidol yn ‘llwyddiannus’ – hynny yw, mewn ffordd sy’n arwain at arloesi.

 

Dylai sefydliadau’r celfyddydau deimlo’n gyffrous ynglŷn â thechnoleg ddigidol – am ei bod yn darparu ffyrdd i gyflawni eu nodau a’u cenhadaeth yn well, yn ogystal â chyflawni cynaliadwyedd. Y tu hwnt i hyn, mae sefydliadau’r celfyddydau eisoes yn meddu ar lawer o’r sgiliau angenrheidiol er mwyn eu defnyddio’n effeithiol.