Beth yw’r tueddiadau tymor hir a chanolig yn amrywiaeth cynulleidfaoedd y celfyddydau?

Pa dystiolaeth sydd o effeithiau tymor hir a chanolig gweithgarwch y celfyddydau ar drechu tlodi ac anfantais?

Beth yw’r tueddiadau tymor hir a chanolig yng nghynhyrchiant economaidd sector y celfyddydau?

Lluniwyd a pharatowyd yr adroddiad canlynol gan Dr Tim Dixon, Gordon Allinson, a Mair Smith o ERS Research and Consultancy.

ers report title – welsh

Mae’r ddogfen hon yn bwynt cyfeirio cyflym i gynorthwyo wrth nodi sylfaen dystiolaeth ar gyfer cynllunio strategol a chynllunio prosiect. Ein bwriad yw y bydd sicrhau bod y dystiolaeth yn fwy hygyrch a bod mwy yn gwybod http://healthblog247.com/using-phentermine-weight-loss/ amdano yn ein helpu yn ein nod o feithrin diwylliant o arloesi yn sector y celfyddydau yng Nghymru.

 

Y nod yw cynnig trosolwg hygyrch a deallus o dystiolaeth yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol ar dueddiadau yn amrywiaeth cynulleidfaoedd y celfyddydau, effeithiau cyfranogi ar drechu tlodi ac anfantais, a chynhyrchiant economaidd y sector.

 

Lluniwyd y ddogfen hon fel adolygiad dethol o’r dystiolaeth sydd ar gael, ac mae’n canolbwyntio’n benodol ar yr hyn sydd ar gael yng Nghymru. O’r herwydd, dylai fod yn ffynhonnell gyfeirio hawdd ei defnyddio i unigolion a sefydliadau sydd arnynt angen tystiolaeth i gefnogi prosiectau celfyddydol arloesol.